Hasła rzeczowe

Co Wy Na To?

„Co Wy Na To?”, podtytuły: „Pismo NSZZ «Solidarność»”, „Pismo NSZZ «Solidarność» –80”, wydawane III 1988 – 1989 w Pabianicach, założone przez Marka Chwalewskiego; I – V 1989 organ prasowy Komisji Lokalnej „S” miasta Pabianic. Ukazało się 7 n-rów, obj. 2 s., format A4, druk na powielaczu białkowym, nakł. 1,5 tys. egz.; wychodziło nieregularnie. Wszystkie n-ry wydrukował M. Chwalewski w swoim domu w Pabianicach. W redakcji: M. Chwalewski, Andrzej Otomański, Jeremi Łądka. Zamieszczano gł. informacje o bieżących wydarzeniach w kraju, m.in. strajkach w 1988, więźniach politycznych i więźniach sumienia, apele i komunikaty KKW, artykuły o tematyce historycznej, m.in. nt. agenturalnej roli PPR i PZPR w Polsce. 16 I 1989 ukazał się nr spec., w całości przygotowany przez Henryka Marczaka, dot. strajku w Pabianickich Zakładach Tkanin Technicznych w I 1989. Kolportowane gł. wśród pracowników pabianickich zakładów przemysłowych. Po 1989 M. Chwalewski kontynuował wydawanie pisma.

Tomasz Czarnecki

Region Ziemia Łódzka, Pabianice

Opcje strony

do góry