Hasła rzeczowe

Contra

"Contra", pismo wydawane VII 1988 – 1990 w Warszawie przez wydawnictwo Niepodległość; podtytuł: „Antykomunistyczne pismo polityczne” LDPN.

Ukazały się 4 nr. (w 1988 nr 1/2, w XI 1989 nr 3, w 1990, legalnie, nr 4) o obj. 200-320 s. w formacie A4, drukowane na offsecie w nakł. 2 tys. egz.; w 1989 wydano dodatki: 3 nr. „Biuletynu Informacyjnego Antykomunistycznego Pisma Politycznego «Contra»” o obj. 4 s. w formacie A3; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Jacek Kwieciński (redaktor naczelny i autor większości artykułów, ps. m.in. Maciej Karwowski, Andrzej Trzeciak), Hugon Bukowski (sekretarz redakcji), Anatol Arciuch, Piotr Majchrzak, Piotr Pacholski i Jerzy Targalski (pod ps. Józef Darski).

Zamieszczano publicystykę, m.in. Alaina Besançona, Petera L. Bergera, J. Darskiego, Paula Johnsona, Józefa Mackiewicza, Tomasza Mianowicza, Jeana-François Revela, Johna L. Silbera, George’a Willa. Pismo sprzeciwiało się porozumieniom Okrągłego Stołu i wszelkim próbom kompromisu z władzami komunistycznymi; ogłoszono bojkot wyborów parlamentarnych 1989, propagowano walkę o niepodległość, wystąpienie Polski z Układu Warszawskiego, wycofanie wojsk sowieckich z Polski, rozwiązania wolnorynkowe w gospodarce; informowano o sytuacji w in. krajach komunistycznych.

 

Włodzimierz Domagalski

Opcje strony

do góry