Hasła rzeczowe

CurieR

"CurieR", podtytuł: „Pismo NZS UMCS”, wydawane XI 1988 – 17 V 1989 w Lublinie przez ujawnioną w X 1988 Komisję Uczelnianą ds. Legalizacji NZS Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, następnie KU NZS UMCS, od nr. 3 z 14 XI 1988 z podtytułem: „Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej”. Tytuł nawiązywał do pierwszego członu nazwiska patronki uczelni: „Curie” z dodaną literą „R” wyróżnioną w winiecie.

Ukazało się 15 nr. o obj. 8–20 s. w formacie A5, drukowanych techniką sitodruku przez wydawnictwo Czyn i Słowo, od nr. 12 przez Wydawnictwo Prasowe Respublica w nakładzie ok. 1 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji w różnych okresach: Robert Szwanc (redaktor nacz., ps. Eugeniusz Erst), Dariusz Kocuń (inicjator pisma), Robert Kowalczuk, Piotr Wiącek (ps. Piotr Węglarz), Andrzej Niewiadomski, Joanna Osiadacz (ps. Maria Wójcicka), Mariusz Węs; autorzy m.in.: Józef Góral, Wiesław Holaczuk, Jacek Hryniewicz, Piotr Świetlik.

Zamieszczano bieżące informacje dot. środowiska akademickiego w Lublinie i kraju, oświadczenia NZS i innych organizacji studenckich, komentarze i felietony oraz publicystykę historyczną, nawiązującą do tradycji walk o niepodległość. Nr 11 z 7 III 1989 – wydanie specjalne (obj. 4 s.), zawierające m.in. ordynację wyborczą NZS UMCS, kandydatury do KU NZS oraz sprawozdanie z działalności NZS UMCS z III 1987 – II 1989.

Pismo adresowane do lubelskiego środowiska akademickiego. Kolportowane w oparciu o struktury NZS w Lublinie.

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry