Hasła rzeczowe

Cwiskoziak

„Cwiskoziak”, pismo wydawane nieregularnie 1984–1985 przez Tymczasową Komisję Robotniczą „S” w Zakładach Włókien Chemicznych Chemitex-Celwiskoza w Jeleniej Górze. W winiecie także jako „Celwiskoziak”/„Wiskoziak”, podtytuł: „Wydawnictwo NSZZ »Solidarność« pracowników Chemitex-Celwiskoza”. Ukazało się co najmniej 8 nr. (bez numeracji), druk na powielaczu, obj. 2 s., pojedyncze nr. 4 s. i 1 s., format A4, nakł. 300–500 egz., pojedyncze nr. w nakł. do 1500 egz. Pismo założyli Roman Mieszała i Edward Woskowicz. W redakcji E. Woskowicz (redaktor nacz., autor), Jan Ziółkowski, R. Mieszała, Stanisław Piotrowski. Druk w mieszkaniach prywatnych i zakładzie przez E. Woskowicza, J. Ziółkowskiego i S. Piotrowskiego. Z redakcją współpracował Marian Zagórny, który przekazywał informacje, był redaktorem techn. i drukarzem (z żoną Danutą) dwóch numerów pisma. Finansowane ze źródeł prywatnych i składek TKR. Kolporterzy: R. Mieszała, Konstanty Kowalewski, Zbigniew Lasek, Wiesław Matlak, Wiesława Szpak, Waldemar Merski, Witold Słowicki (dostarczał też papier), Wiesław Witkowski i M. Zagórny. Na łamach pisma informacje i komentarze dot. sytuacji w kraju, regionie i Jeleniej Górze, dokumenty TKR w Celwiskozie, RKS Dolny Śląsk i SW. Redakcja prezentowała też program SW, do której należeli R. Mieszała i E. Woskowicz. W XI 1984 nr specjalny poświęcono zamordowanemu ks. Jerzemu Popiełuszce. Do nr. z XII 1984 dołączono „Dodatek do Wiskoziaka” (format A4, obj. 2 s., druk na powielaczu), w którym opublikowano wywiad z Andrzejem Piesiakiem, b. przew. ZR Jeleniogórskiego. 22 V 1985 po rewizji mieszkań i znalezieniu m.in. nr. „Cwiskoziaka” aresztowano S. Piotrowskiego i J. Ziółkowskiego, a pismo przestało się ukazywać. 19 VII Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze skazał S. Piotrowskiego (przyznał się do zarzucanych mu czynów) na 6 mies. pozbawienia wolności, J. Ziółkowskiego (nie przyznał się do zarzucanych mu czynów) na 6 mies. pozbawienia wolności w zawieszeniu. Kolportowane bezpłatnie w Celwiskozie i na terenie Kotliny Jeleniogórskiej.

Łukasz Sołtysik

Jelenia Góra, Region Jelenia Góra

Opcje strony

do góry