Hasła rzeczowe

Czas

„Czas”, pismo społ.-polit. wydawane przez SW Oddział Poznań w Poznaniu 1984–1988. Ukazało się 12 n-rów, w tym 4 podwójne, obj. 40–230 s., format A5 i A6, druk techniką sitodruku, od n-ru 4–5 druk na offsecie, nakł. 1 tys. egz.; dwumiesięcznik, wychodziło nieregularnie. W redakcji: Włodzimierz Filipek (1984–1987), Ireneusz Adamski (redaktor nacz. 1987–1988), Barbara Fabiańska (sekretarz red., audiustacja i korekta), Maciej Frankiewicz (wydawca), Marcin Kęszycki (wywiady), Roman Kubicki (felietonista, recenzje filmowe), Aleksandra Bessert, Iwona Burszta (przekł. z jęz. niemieckiego), Nina Nowakowska, Zofia Ziółkowska, Piotr Śliwiński (redaktor, przekł. z jęz. angielskiego), Feliks Kubiak (przekł. z jęz. francuskiego, autor) Władysław Balicki (komentator ekonomiczny), Michał Downarowicz, Maciej Dybowski (ps. Anna Kotwicz) (komentatorzy prawni), Krzysztof Podemski i Marek Ziółkowski (komentatorzy ankiet i badań socjologicznych), Jerzy Fiećko (redaktor, ps. Grzegorz Darski, Jan Arciszewski), Anna Grupińska, Rafał Grupiński (ps. Szymon Starowolski), Renata Andracka (maszynopisanie), Szymon Jabłoński (sprawy techn.), Szymon Łukasiewicz (autor, wykonawca makiet), Leszek Nowak, Ryszard Kaja (grafik, proj. okładki), Andrzej Piątek (grafik, proj. winiet), Łucja Pohl (proj. okładki n-ru 1). Spotkania redakcji odbywały się w mieszkaniu Z. Ziółkowskiej przy ul. Saperskiej 39 w Poznaniu. Publikowano wywiady, m.in. z: Kornelem Morawieckim (W. Filipek, M. Frankiewicz, nr 1/1984), Adamem Bieniem (W. Filipek, M. Kęszycki, nr 6–7/1986), Markiem Edelmanem (W. Filipek, A. Grupińska) inicjujący w drugim obiegu dyskusję nt. stosunków polsko-żydowskich. W n-rze 1 ukazały się m.in. przekłady brytyjskich dokumentów dot. losów polskich dzieci wywiezionych na Syberię, w n-rze 3 opublikowano listę zamordowanych lub zmarłych w l. 1946–1959 więźniów politycznych ZK we Wronkach, sporządzoną przez lekarza więziennego. Ukazywały się n-ry tematyczne, m.in. 10/1988 – dziedzictwo Marca 1968, 11–12/1989 – przemiany w ZSRS epoki Gorbaczowa. W 1985 nastąpił najpoważniejszy kryzys w historii pisma, na skutek aresztowania M. Frankiewicza, nast. S. Łukasiewicza. 30/31 X 1986 SB skonfiskowała 3/4 nakł. n-ru 6–7 oraz samochód, którym W. Filipek i J. Plewa przewozili pismo wydrukowane w Warszawie przez Wydawnictwo Prasowe Myśl. Kolportowane w Poznaniu.

 

Barbara Fabiańska

Opcje strony

do góry