Hasła rzeczowe

Czarno na Białym

„Czarno na Białym”, miesięcznik Ruchu Młodzieży Niezależnej Świt Świt „Świt”, podtytuł: „Biuletyn Informacyjny NSZZ »Solidarność« MPK – Wrocław”, zmiany podtytułu: „Biuletyn Informacyjny NSZZ »Solidarność« Pracowników MPK Wrocław” (nr 28, 1983); „Biuletyn Informacyjny NSZZ »Solidarność« MPK – Wrocław”, „PBU – Wrocław, Wolność, Justyna, Jerzy” (od nr 4 (37), IV 1985); „Biuletyn Informacyjny NSZZ »Solidarność« MPK – Wrocław oraz Jerzego i Justyny (od nr 11 (44), XI 1985); Biuletyn Informacyjny TKZ: MPK Wrocław, „Jerzy, „Justyna” (nr 12(45), 1985); „Biuletyn Informacyjny TKZ MPK Wrocław” (od nr 1(53), I–II 1987); „Biuletyn Informacyjny NSZZ «S[olidarność]» MPK Wrocław” (od nr 3 (64), 1989). w Lublinie, kontynuacja pisma „Świt. Młodzieżowa Bibuła dla Wszystkich”. Zachowano ciągłość numeracji, wydawany IV 1986–V 1987. Ukazało się 12 nr. (nr 1 jako nr 5), druk techniką sitodruku. W redakcji: Zbigniew Sznajder (ps. Artur Kir, Maurycy Łukasiński), Zbigniew Syska (ps. Redakcja, Dominik Fajski; jako rysownik: kalkoman, ...awski), Piotr Gawryszczak (ps. Jerzy Piołun), Marek Kosmala, Grzegorz Grządziel. Szkolenie zespołu z techniki sitodruku przeprowadziła SW Oddział Lublin, ramki i błony diapozytywowe dostarczała „Solidarność Nauczycielska” (kontakt przez Grażynę Wójtowicz, Zygmunta Łupinę). Emulsja światłoczuła i papier finansowane ze sprzedaży znaczków Poczty Solidarność otrzymanych z lubelskiego Funduszu Inicjatyw Społecznych. Zamieszczano informacje i przedruki z innych gazet podziemnych, sporadycznie publicystykę, poezję i rysunki.

Zbigniew Syska

Opcje strony

do góry