Hasła rzeczowe

Czwartkowe Msze za Ojczyznę w Mistrzejowicach

"Czwartkowe Msze za Ojczyznę w Mistrzejowicach". Zapoczątkowało je nabożeństwo, które odbyło się na zakończenie czuwania modlitewnego zainicjowanego 13 VI 1982 przez przyjaciół głodujących w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa internowanych z Krakowa na znak solidarności z ich protestem. W czwartek 24 VI 1982, w święto Jana Chrzciciela, na wieczorną mszę dotarła grupa uwolnionych z internowania działaczy „S” z Krakowa. Ks. Kazimierz Jancarz na zakończenie nabożeństwa zaapelował do zgromadzonych osób, aby przyszły w następny czwartek.

Msze czwartkowe gromadziły co tydzień kilka tysięcy osób, nie tylko z Krakowa i Nowej Huty, ale również z różnych stron Polski, a ich częstotliwość i regularność była ewenementem na skale całego kraju. Systematycznie odprawiane nabożeństwa czwartkowe przyczyniły się do integracji środowiska, które stało się jednym z najważniejszych centrów duszpasterstwa robotniczego oraz ośrodkiem pomocy dla internowanych i ich rodzin. Z czasem przyjęło nazwę Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

Ewa Zając

Opcje strony

do góry