Hasła rzeczowe

Dążenia

„Dążenia”, podtytuł: „NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Bytomskiej”, pismo Komisji Okręgowej „S” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Bytomskiej, wydawane w Bytomiu 27 IV – 15 X 1981, kontynuacja „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «Solidarność» Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Bytomskiej” (8 n-rów). Ukazało się 7 n-rów (nr 4/5 podwójny), obj. 8 s., format A4, druk na offsecie w drukarni Bytomskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, nakł. 500 egz.; wychodziło nieregularnie. Nr 8 (z 13 XII 1981) wydrukowano w siedzibie b. MKZ w Katowicach, 13 XII 1981 podczas rewizji w b. MKZ funkcjonariusze MO zarekwirowali cały nakł. W redakcji: Zenon Pigoń, Eleonora Solak, Jadwiga Niedzielska, Piotr Woźniak, Teresa Chlebik, Bronisław Duch, Maria Kowal, Krystyna Kowalik, Bożena Gojny, Izabela Krzyżowska, Cezary Raczyński. Największe pismo oświatowe w regionie. Oprócz tematów poświęconych sprawom oświatowym informowano o najważniejszych wydarzeniach społ.-polit. w kraju. Do n-ru 7 wkładka „Jak powstało nasze pismo”. Kolportowane m.in. przez bytomskich nauczycieli w placówkach oświatowych Bytomia i okolic; cena egz. 3, 6, 10 zł.

Weronika Rudnicka

Bytom, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry