Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13298,Demokratyczny-Ruch-Oporu.html
2023-10-04, 01:08

Demokratyczny Ruch Oporu

Demokratyczny Ruch Oporu, zakonspirowana organizacja powstała w Białymstoku wiosną 1982, związana z Kierownictwem Akcji Bieżącej KPN, założona przez Zenona Biendera. W skład DRO wchodzili działacze NZS oraz pracownicy białostockich zakładów pracy. Wydawała pismo „Demokratyczny Ruch Oporu. Informator Nieregularny”, redagowane przez Krzysztofa Bondaryka, w którym manifestowano wrogość wobec systemu komunistycznego i zapowiadano zbrojną odpowiedź na stan wojenny, pochwalano podpalenia obiektów publicznych w Białymstoku w II 1982 przez grupę Waldemara Czechaka. Po aresztowaniu Bondaryka 28 IV 1982 działalność DRO zakończyła się. TKR odniosła się do poglądów działaczy DRO z dystansem, podejrzewając prowokację SB.

 

Tomasz Danilecki

Region Białystok, Białystok

Opcje strony