Hasła rzeczowe

Demonstracja 13 X 1982 w Dąbrowie Górniczej

"Demonstracja 13 X 1982 w Dąbrowie Górniczej", 13 X 1982 o godz. 19.00, po zakończonej mszy św. w intencji represjonowanych członków „S”, grupa ok. 200 os. (z 2 tys. będących w kościele) w sprzeciwie wobec delegalizacji „S” ruszyła w kierunku budynku KM PZPR w Dąbrowie Górniczej. Manifestanci wznosili okrzyki ''Niech żyje Solidarność''. Jak podaje „Wolny Związkowiec” akcja ta była prowokacją SB, która wokół tego budynku zgromadziła siły porządkowe (pierwotnie demonstranci mieli pozostać na placu kościelnym). Doszło do starć z ZOMO i SB. Tego samego dnia pracownik Huty Katowice i członek „S” Włodzimierz Jagodziński zginął porażony prądem podczas próby zawieszenia transparentu z napisem „Solidarność” na słupie wysokiego napięcia. Wg „Wolego Związkowca” podczas demonstracji zatrzymano 167 os., w większości przypadkowych. Wg raportów SB zatrzymano 57 demonstrantów, z których 50 Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej skazał na grzywny od 6 do 18 tys. złotych; 3 os. (m.in. Andrzej Koroniewski, Jerzy Szymoniak) skazano na kary pozbawienia wolności od 1 do 3 l.

Tomasz Szafron

Region Śląsko-Dąbrowski, Dąbrowa Górnicza

Opcje strony

do góry