Hasła rzeczowe

Demonstracja ekologiczna w Darłowie 27 II 1989

"Demonstracja ekologiczna w Darłowie 27 II 1989", największa legalna manifestacja w woj. koszalińskim, w której wzięło udział ok. 1 tys. osób, działaczy „S” i Ruchu WiP; stanowiła zwieńczenie długotrwałego sporu mieszkańców Darłowa i okolicznych miejscowości z władzami państwowymi w związku z planem budowy elektrowni atomowej nad jez. Kopań k. Darłowa. Konflikt rozgorzał na zebraniu mieszkańców 22 VI 1988, funkcjonariusze MO zatrzymali wówczas na kilka godzin organizatorów spotkania; na nast. spotkaniu 21 VII 1988, zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, postanowiono wystosować list otwarty do Sejmu PRL, zawiązał się też Ekologiczny Komitet Obywatelski Czuwanie z Jadwigą Czarnołęską-Gosiewską na czele. Zadaniem Komitetu było prowadzenie mediacji z władzami; w ciągu 2 mies. EKO Czuwanie przy wsparciu Ruchu WiP zebrał ok. 14 tys. podpisów pod listem protestacyjnym. 4 X 1988 mieszkańcy spotkali się w Darłowie z przedstawicielem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Rozwoju Energetyki Jądrowej oraz ekspertami, wsparcia darłowianom udzielił biskup koszalińsko-kołobrzeski Ignacy Jeż, pisząc list do Jerzego Bijaka, podsekretarza stanu w rządzie PRL. 20 I 1989 ulicami Darłowa przemaszerowało 10 uczestników Ruchu WiP z transparentami, akcję powtórzono 19 II z udziałem ok. 15 osób, łącznie rozdając ok. 3 tys. ulotek. 27 II 1989 EKO Czuwanie wraz z WiP oraz Franciszkańskim Ruchem Ekologicznym zorganizowało legalny wiec przeciwko budowie elektrowni atomowych w Polsce, wsparcia politycznego udzielili działacze TZR Pomorza Środkowego Koszalin-Słupsk; wiec zgromadził ok. 1 tys. osób, m.in. przedstawicieli „S” z zakładów w Darłowie: Famarolu, Fabryki Mebli, Kutry. Po przemówieniach przedstawicieli poszczególnych organizacji, m.in. J. Czarnołęskiej-Gosiewskiej, Cezarego Łazarewicza (WiP), Franciszka Saka (TZR „S”), zebrani przeszli ulicami Darłowa z transparentami „Solidarności” oraz hasłami: „Chcemy domów nie atomów”, „Raz, dwa, trzy – promieniujesz ty”, „Realny socjalizm = elektrownie atomowe zamiast masła” itp. Manifestacja dotarła pod Pomnik Tysiąclecia, gdzie przemówił przedstawiciel Amnesty International. Kolejna demonstracja odbyła się 28 IV 1989, połączono ją z kampanią przedwyborczą kandydatów „S” do Sejmu i Senatu; zgromadziła ok. 500 osób. Darłowscy ekolodzy problem rozwoju energetyki atomowej poruszyli 14-15 V 1989 na Międzynarodowym Sympozjum Ekologicznym w Darłowie.

Od X 1988 SB RUSW w Koszalinie prowadziła obserwację pod krypt. Wat wobec J. Czarnołęskiej-Gosiewskiej.

 

Rafał Marciniak

Region Pobrzeże, Darłowo

Opcje strony

do góry