Hasła rzeczowe

Demonstracja szeptana

"Demonstracja szeptana". Rodzaj manifestacji, organizowanych 1985-1988 głównie we Wrocławiu przez różne środowiska opozycyjne, przede wszystkim Solidarność Walczącą, Niezależne Zrzeszenie Studentów, „S” i Międzyszkolny Komitet Oporu. Celem było przeprowadzenie protestacyjnej akcji ulicznej, która nie zakończyłaby się zatrzymaniami i represjami. Organizacja demonstracji szeptanej polegała na przekazywaniu informacji o czasie i miejscu zbiórki wyłącznie osobom zaufanym. W efekcie wiadomość ta nie docierała do szerszych kręgów, lecz nie była także znana służbom porządkowym. Zgodnie z planem demonstracja taka nie powinna trwać dłużej niż kwadrans, gdyż miała się zakończyć przed przybyciem jednostek ZOMO.

We Wrocławiu demonstracje szeptane miały miejsce najczęściej na ul. Świdnickiej w godzinach największego ruchu. Skupiały od kilkudziesięciu do kilkuset osób – ich liczebność często ulegała pomnożeniu w wyniku przyłączenia się przypadkowych przechodniów – sympatyków opozycji. Przebieg manifestacji tego rodzaju polegał zwykle na przemarszu, w czasie którego głośno śpiewano i skandowano, po czym zebrani szybko się rozpraszali.

 

Artur Adamski

Opcje strony

do góry