Hasła rzeczowe

Dodatek Historyczny

"Dodatek Historyczny", pismo o profilu historycznym Porozumienia Prasowego Solidarność Zwycięży, wydawane 1986-1988 w Krakowie.

Ukazało się 5 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu białkowym w nakładzie 1,5-2 tys. egz. w drukarni Wilno im. gen. Leopolda Okulickiego Niedźwiadka w Zagórzanach; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Piotr Hlebowicz (założyciel, redaktor, drukarz), Zbigniew Nowak (drukarz); współpracownicy: prof. Leszek Bednarczuk (Kraków), Władysława Morawiecka, Aurelia i Jerzy Lemańscy (Wrocław).

Zamieszczano teksty dot. najnowszej historii Polski.

Rozprowadzano przez sieć kolportażową PPSZ (Kraków, Nowa Huta, Bochnia, Brzesko, Tarnów, Rzeszów, Konin, Poznań) oraz we Wrocławiu.

 

Piotr Hlebowicz

Opcje strony

do góry