Hasła rzeczowe

Do Rzeczy

„Do Rzeczy”, podtytuł: „Dwutygodnik MKZ Jarosław/Biuletyn Informacyjny MKZ Jarosław”, wydawany przez MKZ/Międzyzakładową Komisję Związkową NSZZ „S” w Jarosławiu. Od IV 1981 do XI 1981 ukazało się 11 nr., numeracja ciągła (0–11, nr 10 i nr 11 podwójny), wydawany regularnie, druk offsetowy w Rzeszowie przez ZR „S”, format A4, nakł. ok. 140 egz., obj. 16 s. W redakcji: Zbigniew Biliński (ps. Bil-kuczman), Kazimierz Iwosa (ps. K. Ivosse, Ivo), Anna Nepelska-Iwosa, Ryszard Bugryn, Jadwiga Misiąg, Kazimierz Ziobro, Ryszard Mendiuk, Stefan Pastuszewski, Paweł Niemkiewicz, Mateusz Pieniążek, Zdzisław Paszyński, Tomasz Perty (rysownik), Jerzy Popowski i Krzysztof Ziemba (fotoreporter). Pismo poruszało gł. tematy związkowe, art. o bieżących wydarzeniach w kraju, przedruki dokumentów, wywiady z działaczami związkowymi, wiersze, zdjęcia i rysunki satyryczne K. Iwosa. Kolportaż kanałami związkowymi wśród członków „S” w Jarosławiu, Przeworsku i okolicy.

Artur Brożyniak

Opcje strony

do góry