Hasła rzeczowe

Donosiciel

„Donosiciel”, czasopismo wydawane przez NZS Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie od 5 III do 10 XII 1981. Podtytuł: „Informator NZS UJ”. Od nr. 3 z 14 III 1981 pt. „Spis”, podtytuł: „Systematyczny Przegląd Informacji Studenckich”. Od nr. 1(16) z 6 X 1981 pt. „Tygodnik”, podtytuł: „Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów UJ”. Druk w powielarni Komitetu Uczelnianego NZS UJ. Ukazało się 20 nr. oraz wydania strajkowe, obj. 2–10 s., format A4 i A3, druk na powielaczu, tygodnik. Wychodził nieregularnie z przerwą podczas wakacji, nakł. 500–3000 egz. W redakcji: Kazimierz Dąbrowa, Viola Jachimczak, Jolanta Tuchowicz, Dariusz Pasieka, Witold Bobiński. Organ NZS UJ, serwis informacyjny: komunikaty i uchwały struktur NZS oraz władz uczelni, bieżące informacje z UJ, regionu i kraju, wywiady i art. dot. represji wobec działaczy opozycji.

Paweł Goleń

Opcje strony

do góry