Hasła rzeczowe

Droga

„Droga”, pismo ROPCiO, od nr. 10 z 1980 KPN, wydawane w Warszawie VI 1978 – 13 XII 1981, 1984–1989; założone przez Leszka Moczulskiego.

Ukazało się 29 nr. (do 13 XII 1981 11 nr.; nr. 12 i 13 przygotowane do druku nie zostały wydane z powodu wprowadzenia stanu wojennego, 4 wydania specjalne) w formacie A4, drukowane w offsecie, w nakł. nieustalony.

W redakcji: Leszek Moczulski, Andrzej Terlecki (adres redakcji podany w stopce: Warszawa, ul. Jaracza 3/23; w nr. 29, wyd. po VI 1989: Łódź, al. Kościuszki 41/30).

Publikowano analizy dot. m.in. historii najnowszej, spraw międzynarodowych, sytuacji Kościoła katolickiego, w nr. 1 wykorzystano materiały przygotowane przez L. Moczulskiego do majowej „Opinii” (m.in. reportaż Mariana Skulskiego Zwykła wieś o nazwie Wólka), w nr. 7 oprac. L. Moczulskiego Rewolucja bez rewolucji, w nr. 21/22 II proces KPN, w nr. 24 III Pielgrzymka Jana Pawła II w Polsce 8–14 VI 1987. Stosowano różne zabiegi redakcyjno-edytorskie, np. zamieszczono stenogram z dyskusji nt. opublikowanego w III 1978 przez NOW-ą programu gospodarczego Uwagi o sytuacji gospodarczej w kraju, przy czym nazwiska 3 dyskutantów były pseudonimami jednej osoby – Stefana Kurowskiego; podobną metodę zastosowano dla wywiadu redakcji z Natalią Naruszewicz (czyli Leszkiem Moczulskim).

20 VI 1979 z inicjatywy L. Moczulskiego w mieszkaniu Wandy Chylickiej (przy ul. Dobrej w Warszawie) odbyło się Forum Wolnego Słowa – spotkanie dyskusyjne z udziałem przedstawicieli innych pism niezależnych, ze wzgl. na bojkot ze strony innych środowisk (zwłaszcza KSS KOR i Rady Sygnatariuszy ROPCiO) FWS nie odegrało większej roli, pozostało spotkaniem grupy skupionej wokół Rady Rzeczników ROPCiO.

Grzegorz Waligóra

KPN, Region Mazowsze, ROPCiO, Warszawa

Opcje strony

do góry