Hasła rzeczowe

Drogowskaz

"Drogowskaz", podtytuł: „Gazetka wojenna NSZZ «Solidarność» Kolejarzy Dolny Śląsk”, pismo wydawane 5 IV – XI 1982 we Wrocławiu; motto: „Kolejarze wszystkich służb łączcie się i bądźcie solidarni!!!”. Kontynuacja wydawanego 20 II – 30 XI 1981 „Semafora” (podtytuł: „Pismo NSZZ «Solidarność» przy Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy z siedzibą we Wrocławiu”, wydano 16 nr. w nakładzie do 16 tys. egz.).

Ukazało się 8 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 500-1200 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie zespołu: Krzysztof Ciurej, Julian Grzela, J. Dul i Katarzyna K. (inicjału nie udało się rozszyfrować).

Publikowano informacje dotyczące bieżących wydarzeń w kraju, w tym licznych represji, krótkie komentarze, wezwania do uczestnictwa w akcjach protestacyjnych. Wiele krótkich artykułów poświęconych było planowanemu strajkowi generalnemu, który miał przynieść zwycięstwo Solidarności.

Dzięki mobilności kolejarskiej grupy zawodowej rozpowszechniane na terenie całego kraju.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry