Hasła rzeczowe

Drukarnia Edwarda Grzelińskiego (1982)

Drukarnia Edwarda Grzelińskiego (1982), drukarnia podziemnej „S”, z inicjatywy przew. „S” w Zakładach Przemysłu Jedwabniczego Wistil Arkadiusza Fabjanowskiego działała w 1982 w domu jednorodzinnym Edwarda Grzelińskiego przy ul. Miłkowskiego 4 w Kaliszu; przepisywano tu matryce dla wydawnictw TKK i drukowano ulotki. Edward Grzeliński, członek „S”, pracował w 1982 w Wistilu, był też członkiem TKK Regionu Wielkopolska Płd. w Kaliszu. Drukarnia działała do 4 XI 1982, kiedy o godz. 23.00 pod dom E. Grzelińskiego podjechały samochody z SB i ZOMO; uzbrojeni funkcjonariusze poszli prosto do garażu, gdzie mieściła się drukarnia; znajdowali się tam E. Grzeliński i Grażyna Grzelińska (jego żona), Mirosława Mencel i Wojciech Przybylski, których aresztowano (G. Grzelińską po 48 godz. zwolniono), zarekwirowano powielacz, matryce, farbę drukarską, 1319 sztuk ulotek „Związkowcy Regionu Wielkopolska Południowa”, 380 sztuk ulotek „Układamy krzyż kwietny”, 5 ryz papieru formatu A4. Aresztowanych drukarzy „S” przewieziono do AŚ w Kaliszu, nast. do Wrocławia; 27 XII 1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego skazał E. Grzelińskiego i M. Mencel na 2 lata więzienia, W. Przybylskiego na 1,5 roku więzienia, wszystkich w zawieszeniu na 3 lata.

 

Grażyna Schlender

Kalisz, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony

do góry