Hasła rzeczowe

Duszpasterstwo Akademickie w Częstochowie

Duszpasterstwo Akademickie w Częstochowie, utworzone w 1951, obejmowało opieką duszpasterską studentów i pracowników naukowych Politechniki Częstochowskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Duszpasterzami akademickimi byli: ks. Zdzisław Wajzner, od 1965 ks. Ireneusz Skubiś, od 1982 ks. Marian Duda, od 1989 ks. Zdzisław Zgrzebny. Początkowo ośrodek DA (pn. Piwnica) działał w piwnicy Domu Biskupiego (jednocześnie siedziba Kurii Diecezjalnej), msze św. odbywały się w niedalekim kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi. Od 1984 działał przy kościele św. Wojciecha (od 1988 pn. Emaus).

Oprócz budowania formacji katolickiej (m.in. comiesięczne nocne czuwanie na Jasnej Górze, współorganizacja pielgrzymek akademickich na Jasną Górę, udział w pieszej pielgrzymce warszawskiej – grupa 17), organizowano w latach 70-tych wykłady zaproszonych prelegentów (m.in. Andrzeja Czumę). 1978-1981 wydawano „Monitor Kościelny” – cotygodniowy serwis informacyjny o nauczaniu Jana Pawła II (z nasłuchu Radia Watykańskiego). Redagowali go m.in. Irena Makowicz, Lidia Dudkiewicz. Ukazało się 120 numerów wydanych w formie maszynopisu (16 s.). „Monitor Kościelny” rozpowszechniany był poza cenzurą, miał kilkaset stałych abonentów.

W 1981 w środowisku DA powstał Klub Inteligencji Katolickiej. Tego roku zorganizowano wspólnie (DA z KIK) I Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. W latach 80-tych DA było centrum niezależnej działalności kulturalnej, organizowano wykłady zaproszonych gości, występy aktorów i pieśniarzy, wieczory poezji, spektakle, wystawy. Od 1985 kontynuowano coroczne Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. Organizatorką działalności kulturalnej była Halina „Agata” Grzybowska przy współudziale Jerzego Ziory, Adama Banaszkiewicza, Mariana Magiery. Od 1988 ośrodek DA był miejscem powstania niezależnych organizacji społecznych (Konsulta Wydziału Duszpasterstwa Zawodowego Kurii Diecezjalnej, Regionalny Komitet Obywatelski, Katolicki Związek Akademicki „Emaus”) i politycznych (Unia Laikatu Katolickiego), których animatorem był ks. M. Duda.

Wojciech Rotarski

Opcje strony

do góry