Hasła rzeczowe

Dyskurs

„Dyskurs”, miesięcznik podziemny Ruchu WiP w Częstochowie, wydawany V 1988 – IV 1989.

Ukazało się 12 n-rów, obj. 16 s., format A5, druk na offsecie w warszawskiej drukarni Wydawnictwa Dezerter Dezerter „Dezerter”, podtytuł: „Dwutygodnik informacyjny Ruchu «Wolność i Pokój»”, pismo wydawane w Warszawie 27 IX 1987 – 20 VI 1988, kontynuacja „Serwisu Informacyjnego Ruchu «WiP»”. (od n-ru 5 w drukarni Wydawnictwa Prasowego Myśl), nakł. 500–1 tys. egz.

Redagowali Jarosław Kapsa i Mariusz Maszkiewicz (również gł. autorzy), w redakcji także: Leszek i Zdzisław Kowalikowie. Autorstwo większości artykułów było jawne, a w stopce red. podano adres J. Kapsy.

Publikowano gł. komentarze polityczne, rozważania i dyskusje nad programem politycznym i sposobem działania opozycji; M. Maszkiewicz analizował sytuację na Białorusi i w Związku Sowieckim, relacjonował strajk górników w VIII 1988 w Jastrzębiu (Kwiaty dla górników, nr 5), J. Kapsa opisał strajki w Częstochowie na pocz. stanu wojennego (Kurier, nr 8); opublikowano korespondencję ze Szwecji Zbigniewa Muchowicza, opowiadania i wiersze M. Maszkiewicza oraz wiersze L. Kowalika; zamieszczano informacje o działaniach Ruchu WiP, podziemnej „S” w Częstochowie, Konsulty, Regionalnego KO, Katolickiego Związku Akademickiego Emaus. Po przerwie X – XI 1989 wydano za zgodą cenzury 2 n-ry, nakł. 5 tys. egz.

Wojciech Rotarski

Region Częstochowa, Częstochowa

Opcje strony

do góry