Hasła rzeczowe

Dzień...

"Dzień...", podtytuł: „Informacje, komentarze, przegląd prasy”, pismo informacyjne dla środowiska uczelnianego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wydawane V 1982 – 5 V 1989. Od nr. 2 podtytuł: „Biuletyn akademicki”, od nr. 261: „Informacje, komentarze”, od nr. 3(352) tytuł: „Dzień – Biuletyn Akademicki”, od nr. 3(352) podtytuł: „Pismo Akademickiej Komisji Porozumiewawczej NSZZ «Solidarność»”, od nr. 11(458) tytuł: „Dzień”, podtytuł: „Pismo Akademickiej Komisji Porozumiewawczej NSZZ «Solidarność» w Krakowie”.

Ukazało się ponad 100 nr. o obj. 2-6 s. w formacie A4 i A5, drukowanych na powielaczu białkowym i techniką offsetową (1982: 190, 214, 221, 230, 261, 274, 283, 293, 295, 304, 315, 330, 2(344)-6(383); 1983: 8(413)-26(737); 1984: 27(756), 2(778)-19(69); 1985: 1(70)-18(87); 1986: 1(88)-4(91), 6(93)-11(98); 1987: 1(99)-9(107); 1988: 1(108)-6(113); 1989: ostatni – z 5 X); początkowo nienumerowane, oznaczane kolejną datą trwania stanu wojennego, od nr. 2(344), po połączeniu z „Biuletynem Akademickim”, numerowane, z zachowaniem sygnowania odpowiednim dniem stanu wojennego. Część nr.: 2(344) z 1982 – 10(441) z 1983, wychodziło wspólnie z „Biuletynem Akademickim”. Nr. 9(426)-18(584) z 1983 zawierały dodatek „Mała Polska” (1-9).

Prezentowano bieżące wydarzenia z życia uczelni, wieści z regionu i kraju, komentowano sytuacje studentów i pracowników naukowych, omawiano strategię ruchów opozycyjnych oraz sytuację polityczną w kraju, publikowano oświadczenia i komunikaty struktur opozycyjnych, wiersze, informacje o represjach, wywiady.

 

Paweł Goleń

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry