Hasła rzeczowe

Dziś

"Dziś", podtytuł: „Pismo robotników wrocławskich zakładów pracy”, wydawane przez pozostające w konspiracji, formujące się środowisko wrocławskich liberałów.

1985-1986 ukazały się 3 nr. o obj. 4-43 s. w formacie A5, drukowane na offsecie w nakładzie 1000-2000 egz. Następnie pismo zawiesiło działalność, co miało przyczyny natury organizacyjnej i było związane z represjami, które dotknęły wydawców, skupionych także na innych działaniach opozycyjnych. W V 1988 ukazał się nr 4, zawierający m.in. program Ruchu Polityki Realnej.

W składzie redakcji: Józef Białek i Aleksander Popiel, we współpracy z Krzysztofem Bąkowskim. Za druk odpowiadał Bohdan Błażewicz.

Autorzy stali na stanowisku, że wprowadzenie w Polsce gospodarki kapitalistycznej jest konieczne i nieuchronne. Ich pismo było adresowane do robotników i miało na celu uświadamianie, że prywatyzacja zakładów pracy jest niezbędna i należy działać w kierunku jak najszybszych tego rodzaju zmian, bez których do żadnej poprawy sytuacji ekonomicznej w Polsce nigdy nie dojdzie. „Dziś” zawierało m.in. teksty klasyków liberalizmu Georga Gildera i Guya Sormana oraz artykuły na temat akcjonariatu pracowniczego, przyszłych reform wolnorynkowych, przewagi gospodarki kapitalistycznej nad socjalistyczną, zacofania technologicznego PRL w stosunku do krajów Zachodu. Niektóre wypowiedzi argumentowały nawet za likwidacją świadczeń socjalnych w przyszłej, niepodległej Polsce.

Pismo trafiało do środowisk robotniczych, w których jego zawartość często budziła kontrowersje.

„Dziś”, co stanowiło rzadkość w przypadku prasy bezdebitowej, było reklamowane na łamach innych pism, m.in. w studenckim biuletynie „CDN”, który zamieszczał wypełniające całą stronę grafiki polecające pismo adresowane do robotników.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry