Hasła rzeczowe

Dziś dla Jutra

"Dziś dla Jutra", podtytuł: „Informacje NSZZ «Solidarność» Politechniki Krakowskiej”, pismo wydawane 12 I – 10 XII 1981 w Krakowie przez Sekcję Informacji przy „S” PK, od nr. 22 z 19VI 1981 pt. „Informacje NSZZ «Solidarność» Politechniki Krakowskiej”.

Ukazało się 41 nr. o obj. 8-16 s. w formacie A4, drukowanych na offsecie w nakładzie 500-600 egz. w drukarni PK; wychodziło nieregularnie. Nr 22 wydano w dwóch edycjach: 18 VI 1981 „Dziś dla Jutra” (z nadrukiem: „underground”) i 19 VI 1981 „Informacje NSZZ «Solidarność» Politechniki Krakowskiej”.

W składzie redakcji w różnych okresach: Stanisław Zamojski (redaktor naczelny do 15 VI 1981), Elżbieta Dudek-Chwałek, Wiktor Gogoliński i B. Ratomska, L. Fic (od nr. 6 z 16 II 1981), T. Kisielewicz (od nr. 8 z 2 III 1981), T. Urbańska (od nr. 20 z 4 VI 1981); od 22 VI 1981: Anna Mitkowska (redaktor naczelna), B. Gawlik, I. Łazarska, B. Batko, M. Zajęcka, W. Gogoliński i Andrzej Tomana; opracowanie graficzne: Marek Kowicki.

Informowano o działalności struktur związkowych, zamieszczano przedruki z pism zagranicznych, komentarze nt. sytuacji w kraju, artykuły historyczne. W nr. 16/17 (z 14 V 1981) opublikowano artykuł Andrzeja Reymana ''Afera kradzieży prac naukowych na Politechnice Krakowskiej'' ujawniający kulisy przyznania jednemu z pracowników stopnia naukowego na podstawie przywłaszczonych przez niego wyników prac badawczych. Publikacja ta wywołała duże kontrowersje i protesty czytelników, sprawą zajęły się Senat PK i WZD „S” PK; 15 VI 1981 Prezydium KZ „S” PK podjęło decyzję o natychmiastowym zawieszeniu kolegium redakcyjnego, zarzucając mu podawanie błędnych i niesprawdzonych informacji oraz działalność na szkodę „S”. 22 VI 1981 zdecydowano o zmianie składu redakcji i odwołano S. Zamojskiego. Pismo przetrwało, ale odtąd unikano w nim poruszania kontrowersyjnych tematów.

 

Paweł Goleń

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry