Hasła rzeczowe

Dziś i Pojutrze

„Dziś i Pojutrze”, podtytuł: „Pismo NSZZ «Solidarność» Regionu Dolnośląskiego”, wydawane we Wrocławiu pismo RKS „S” Dolny Śląsk IV–VII 1982. Ukazało się 7 n-rów, o obj. 10–12 s., w formacie A4, drukowanych z matryc białkowych, w nakł. 500–1,2 tys. egz.; dwutygodnik. W składzie redakcji: Adam Basak, Krzysztof Kawalec, Włodzimierz Suleja i Anita Tyszkowska-Gosk. W intencji wydawców miało być pismem zawierającym gł. wypowiedzi publicystyczne (w odróżnieniu od in. wydawnictw RKS, np. „Z dnia na dzień”, których przeznaczeniem było przede wszystkim przekazywanie informacji i komunikatów organów przywódczych podziemia). W okresach największego nasilenia represji zamieszczano tu artykuły zaskakująco umiarkowane. Pismo spotykało się z rezerwą, oskarżeniami o kapitulanctwo i krytyką na łamach in. gazet, bywało też jednak postrzegane jako głos rozsądku i przejaw poszukiwania realnych rozwiązań. Przestało się ukazywać w następstwie rozłamu w RKS „S” Dolny Śląsk, co osłabiło bazę poligraficzną i kolportażową tej struktury. Kolportowane głównie we Wrocławiu.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry