Hasła rzeczowe

Fajsławice

„Fajsławice”, podtytuł: „Informator Rolników Gminy Fajsławice Woj. Lubelskiego”, pismo wydawane IX 1987 – XI 1991. Inicjatorami byli Henryk Janusz Stępniak i Zbigniew Syska. Ukazało się 16 n-rów (do 4 VI 1989 – 8 n-rów). Pierwsze 3 n-ry obj. 2 s., format A4, druk na powielaczu białkowym, nakł. ok. 300–400 egz., nast. obj. 4–8 s., format A5, druk techniką sitodruku, nakł. ok. 500 egz.; numeracja ciągła, wychodziło nieregularnie (nr 1 z okazji wyjazdu rolników na doroczne dożynki do Częstochowy). 1987–1989 gazetę tworzyli (redakcja, skład i druk): Z. Syska, Zbigniew Sznajder, Marek Kosmala, Janusz Henryk Stępniak. Po 1989 autorzy m.in.: Jerzy Gorzkowski, Sławomir Chmiel, Janusz Henryk Stępniak. Publikowano gł. informacje o działaniach opozycji w gm. Fajsławice, np. o protestach przeciwko ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników i ich rodzin, wykładach Uniwersytetu Ludowego, podziemnej działalności wydawniczej itp.; ponadto pisano o wyborach do rad narodowych. Kolportowane gł. w gm. Fajsławice, część nakł. (m.in. poprzez Janusza Winiarskiego) trafiała także do sieci kolportażowej „S” RI i „S” w Regionie Środkowo-Wschodnim.

Zbigniew Syska

Region Środkowo-Wschodni, Fajsławice

Opcje strony

do góry