Hasła rzeczowe

Fakty

"Fakty", podtytuł: „Miesięcznik informacyjny NSZZ «Solidarność» Region Mazowsze”, następnie: „Biuletyn informacyjny NSZZ «Solidarność»”, pismo wydawane I-V 1982 w Warszawie.

Ukazały się nr. 1-4/5 o obj. 67-117 s. w formacie A4, drukowane w 2 drukarniach (w jednej z nich zatrudniony był Adam Karwowski sygnujący wszystkie egz. nazwą wydawnictwa Krąg, w drugiej Bogdan Zalega niesygnujący wydrukowanych egz. żadnym znakiem) na powielaczach białkowych i materiałach poligraficznych pochodzących z ukrytego majątku wydawnictwa Krąg w nakładzie 1 tys. egz.

W składzie redakcji: Kazimierz Ossowski, Jerzy Targalski i B. Zalega (założyciele i redaktorzy), zbierający informacje dot. życia społeczno-politycznego w całym kraju, organizujący na przydzielonej sobie części kraju (obszar Polski podzielono na 3 części) własną sieć informatorów; wszyscy musieli przedstawić osoby, które miały ich zastąpić w razie aresztowania; byli to: Jolanta Niedziółka i 2 osoby NN; przepisywanie tekstów i pisanie matryc organizował B. Zalega.

Publikowano przede wszystkim materiały informacyjne dot. zarówno spraw bieżących, jak i okoliczności wprowadzenia stanu wojennego, dokumenty oraz relacje świadków zdarzeń, m.in. relację świadka pacyfikacji KWK Wujek.

Kolportowano przez sieć kolportażu wydawnictwa Krąg na terenie całego kraju.

 

Anna Grażyna Kister

Opcje strony

do góry