Hasła rzeczowe

Fama (Zgorzelec)

„Fama”, podtytuł: „Pismo NSZZ «Solidarność» przy Famago – Solidarność Walcząca”. Podziemne pismo zakładowe działaczy „S” z Fabryki Maszyn Górnictwa Odkrywkowego Famago w Zgorzelcu, którzy utworzyli Oddział SW. Założone z inspiracji Stanisława Marii Mittka przez Ryszarda Serwę. Wydawanie pisma poprzedziło szkolenie drukarskie w IV 1982 R. Serwy i Jerzego Hendzla przeprowadzone we Wrocławiu przez S. M. Mittka, czego efektem było opublikowanie przed Świętami Wielkanocnymi satyrycznego pisma „Jajco” z rysunkami i tekstami S.M. Mittka; obj. 1 s., druk na powielaczu, format A4, nakł. do 100 egz.; nast. XII 1982 – 1986, obj. 1–2 s., format A4, druk na powielaczu, nakł. 1–2 tys. egz., wychodziło nieregularne. Ukazało się co najmniej 8 n-rów. Redaktorem nacz. był R. Serwa, autor większości artykułów (ps. Absolwent) oraz kolporter; współpracownicy: Zenon Błaszczyk (autor, kolporter), J. Hendzel (autor 2 artykułów ps. Fidżi, udostępniał lokal na druk), Andrzej Kulik (autor, kolporter w zakładzie), Bolesław Lenar (kolporter, zbierał informacje z Famago), Zdzisław Ogiński (udostępnił lokal na druk), Szafrańska (przepisywała teksty na matryce). Druk: J. Hendzel, Ryszard Misztal i R. Serwa. Kolporterami byli także: Czesław Cechnicki, Eugeniusz Jaroszewski, Wacław Janikowski, Piotr Leśniak, R. Misztal, Mieczysław Koszela, Marian Nowosielski, Jan Skowroński. Publikowano komentarze dot. bieżących wydarzeń w kraju, komunikaty, apele i ogłoszenia o akcjach podejmowanych przez podziemną „S” oraz wiadomości lokalne i zakładowe. Kolportowane gł. w Famago, Ziemi Zgorzeleckiej, we Wrocławiu oraz w Kotlinie Jeleniogórskiej.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Region Jelenia Góra, Zgorzelec

Opcje strony

do góry