Hasła rzeczowe

Federacja Młodzieży Walczącej

Federacja Młodzieży Walczącej, ogólnopolska podziemna organizacja młodzieżowa, działająca od 1984 w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i innych miastach. 14 II 1986 podczas spotkania we Wrocławiu w skład FMW wszedł Międzyszkolny Komitet Oporu. Owocem spotkania było też wydanie oświadczenia, wzywającego do skoordynowania antykomunistycznych działań młodzieży szkół średnich całego kraju. Deklaracja ta została opublikowana w podziemnej prasie młodzieżowej Warszawy, Krakowa, Gdańska, Poznania i Wrocławia, a następnie przedrukowane przez inne pisma oraz odczytane w programie Radiowy Tygodnik Młodych emitowanym przez Radio Wolna Europa.

W historii działalności FMW wyróżnić można dwa okresy: do przełomu 1987/1988, kiedy FMW stanowiła bardziej tytularną niż rzeczywistą unię różnych podziemnych organizacji młodzieżowych. Następnie i tak ograniczona zwartość Federacji uległa dalszemu rozluźnieniu, gdy w kilku miastach (głównie Wrocławiu i Warszawie) FMW zaczęła występować jako radykalna organizacja sprzeciwiająca się porozumieniom Okrągłego Stołu, wzywająca do bojkotu wyborów kontraktowych i ostro krytykującą m.in. działalność Lecha Wałęsy.

 

Artur Adamski

Region Polska

Opcje strony

do góry