Hasła rzeczowe

Federacja Młodzieży Szkolnej na Opolszczyźnie

Federacja Młodzieży Szkolnej na Opolszczyźnie, powstanie FMS zainicjowano 18 IX 1981 podczas spotkania przedstawicieli ZR Śląska Opolskiego z młodzieżą szkół średnich woj. opolskiego; spotkaniu przewodniczył Jarosław Chołodecki, wiceprzew. ZR. 10 X 1981, na kolejnym spotkaniu przedstawicieli środowisk uczniowskich Opolszczyzny powstał Tymczasowy Komitet Założycielski FMS w składzie: Maciej Matysów (LO w Otmuchowie), Dariusz Hałdys (Technikum Mechaniczne w Opolu), Waldemar Kowalczyk (Technikum Energetyczne w Opolu), Danuta Żołnierek (Technikum Mechaniczne w Kluczborku), Andrzej Wianecki (II LO w Opolu), Roman Rauch (Technikum Budowlane w Nysie), Jan Rudzki (ZSZ w Grodkowie), Seweryn Kurpiers (Technikum Chemiczne w Kędzierzynie-Koźlu), Janusz Wygas (Technikum Drogowe w Opolu); do Prezydium weszli: M. Matysów, D. Hałdys, W. Kowalczyk, D. Żołnierek, A. Wianecki i R. Rauch. 24 X 1981 ukazał się 1. nr opolskiego pisma młodzieżowego FMS „Federatka”, wydrukowanego jako wkładka do nr. 6 (26) pisma „Prawda”; zespół redakcyjny „Federatki” tworzyli: A. Wianecki, D. Hałdys, S. Kurpiers, K. Wiatrzyk, Dariusz Gronowski i Jerzy Golczuk (SP nr 1 w Opolu). Do 13 XII 1981 wydano 4 nr. „Federatki”. 14–15 XI 1981 na II Zjeździe FMS w Warszawie Opolszczyznę reprezentowali: J. Golczuk, Tomasz Domański i Bogdan Lechki. W następstwie zaistniałego na tym zjeździe rozłamu opolskie struktury FMS weszły w skład Niezależnej Federacji Młodzieży Szkolnej. Po 13 XII 1981 działalność kontynuowali A. Wianecki, J. Golczuk w ramach konspiracyjnej organizacji Wolność i Niepodległość.

Zbigniew Bereszyński

Opole, Region Śląsk Opolski

Opcje strony

do góry