Hasła rzeczowe

Federacja Młodzieży Walczącej w Szczecinie

Federacja Młodzieży Walczącej w Szczecinie. Ruch młodzieżowy istniejący w latach 1986-1989/1990 i wydający pismo pt. „Lustro”. Jego powstanie poprzedzała działalność Ruchu Młodzieży Niezależnej. Jego członkami byli m.in. Adam Zadworny, Ewa Naklicka (z d. Woźniak), Andrzej Naklicki, Janusz Naklicki, Elżbieta Wojtasiak (z domu Szewczuk), Robert Naklicki, Bartosz Sawicki, Wojciech Leśniewski, Tomasz Andrysiak, Igor Miłoszewski, Maciej Ruszar, Dariusz Kłos, Artur Konieczny, Krzysztof Hołowczyc, Eryk Wesołowski, Piotr Stanny, Hubert Wojtasiak, Krzysztof Wojtasiak, Wojciech Woźniak, Włodzimierz Wilczak, Bartek Zarosiński, Piotr Zarosiński. Grupy wykonawcze FMW prowadziły akcje ulotkowe, kolportowały literaturę bezdebitową, organizowały manifestacje (także we współpracy z Ruchem Wolność i Pokój) oraz malowały antypaństwowe napisy na szkołach i murach (np. „Precz z komuną”, „Komunizm to czerwony faszyzm”, „PZPR do Moskwy”, „Solidarność”, „FMW”, „Cześć to my podziemie FMW”). Zadania te wypełniały własne tzw. grupy wykonawcze. W związku z tymi działaniami SB założyła dwie sprawy operacyjnego rozpracowania: o kryptonimie „Plastyk” (wykonanie we wrześniu 1986 r. i 1987 r. napisów na murze koszar Armii Czerwonej, np. „Nie chcemy wojsk radzieckich w Polsce”, „42 lata pod okupacją”) i o kryptonimie „Grafika” (napisy antysocjalistyczne na budynkach szczecińskich szkół średnich, np. „Precz z komuną”). FMW rozwinęła działalność podziemną gł. w szczecińskich szkołach średnich, by dotrzeć do jak najszerszej grupy młodzieży wydawano pismo młodzieżowe „Lustro”. Z czasem zaczęto stosować ostrzejsze formy protestu – używano do tego petard, kamieni i butelek. W działalności organizacji widać silną współpracę z KPN – Służba Bezpieczeństwa m.in. zarekwirowała ulotki wzywające do spotkania z Leszkiem Moczulskim w Szczecinie. Członkowie FMW współorganizowali m.in. z PPS, NZS, SW, KPN, LDP „N” szereg manifestacji rocznicowych (np. 1 Maja, 3 Maja, podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow, 17 września 1939 r.), podczas których głoszono antyradzieckie i antypartyjne hasła („Sowieci do domu”, „Znajdzie się pała na generała”). Ich ulotki często podpisywano nazwami dwóch organizacji, np. FMW-RSA, SW-FMW. W VI 1989 uzależnili swój udział w wyborach od umieszczenie kandydatury Zbigniewa Brzyckiego na listach wyborczych (został wybrany do parlamentu).

 

Marcin Ozga

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry