Hasła rzeczowe

Federacja Młodzieży Walczącej Warmii i Mazur

Federacja Młodzieży Walczącej Warmii i Mazur, organizacja utworzona w IV 1987 w Kętrzynie przez młodzież z nieformalnych grup opozycyjnych prowadzących działalność od 13 XII 1981, zasięgiem obejmowała Regiony Warmińsko-Mazurski i Pojezierze. Lider: Adam Dydziński, członkowie: Ewa Dydzińska, Mariusz i Tomasz Dziemiańczykowie, Jolanta Heinenblut, Jarosław Hołownia, Jan Moczulski, Tomasz Ojdym, Wanda Olechnowicz, Mariusz Paprocki, Krzysztof Pawłowski, Andrzej Romaniuk, Tomasz Rutkowski, Jacek Senderowicz, Jerzy Wielicki i Arnold Zbigniew Zgorzałek.

Cele ideowe FMW WiM określiła m.in. w oparciu o program Jana Pawła II dla młodzieży (ze spotkania na Westerplatte); organizowała: samokształcenie młodzieży (wykłady, np. prof. Tadeusza Jasudowicza), spotkania z działaczami opozycji, wystawy (np. o ks. Jerzym Popiełuszce w Bazylice św. Jerzego), koncerty (np. Antoniny Krzysztoń i Antoniego Filipkowskiego), akcje ulotkowe i plakatowe, malowania napisów na murach, niszczenia plakatów propagandowych władz, przygotowywała i brała udział w niezależnych demonstracjach, prowadziła biblioteki niezależne, wydawała: pismo „Larwa”, ulotki, plakaty, naklejki, znaczki poczt podziemnych; zbierała i przekazywała informacje, pieniądze na prowadzenie działalności, materiały poligraficzne.

Członkowie FMW WiM brali udział w pielgrzymkach do Świętej Lipki i na Jasną Górę oraz Mszach za Ojczyznę w Bazylice św. Jerzego; byli wielokrotnie zatrzymywani, w ich mieszkaniach przeprowadzano rewizje, relegowano ich ze szkoły i pracy. W II 1988 A. Dydziński i A.Z. Zgorzałek zostali skazani przez Kolegium ds. Wykroczeń w Kętrzynie na wysokie grzywny i przepadek zakwestionowanych podczas rewizji wydawnictw, urządzeń i materiałów poligraficznych. W 1989 działacze FMW WiM zbojkotowali wybory 4 VI; A. Dydziński podjął decyzję o włączeniu organizacji w struktury Polskiej Partii Niepodległościowej.

Renata Gieszczyńska

Kętrzyn, Region Warmińsko-Mazurski

Opcje strony

do góry