Hasła rzeczowe

Feniks

"Feniks", pismo wydawane 30 VI 1982 – VI 1989 w Gorzowie Wlkp. przez RKW „S”; podtytuł: „Biuletyn Informacyjny Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ «Solidarność» Regionu Gorzów Wlkp.”.

Ukazały się 194 nr. (w tym 3 podwójne; kilka błędów w numeracji) o obj. 4-8 s. w formacie A4 i A5 (XII 1987 – VI 1989), drukowane na powielaczu i techniką sitodruku w nakładzie 2,5-3 tys. egz. (w winiecie podawano nakład 5000 egz.).

W składzie redakcji w różnych okresach: założyciele – Zbigniew Bełz (RKW, do aresztowania 15 IV 1983), Stefania Hermanowska, Jan Machnicki oraz Stanisław Żytkowski, Grażyna Pytlak, Wojciech Szczepanowski (od końca 1982), Rafał Zapadka (od 1983); matryce: S. Hejmanowska, Wiesława Inglewicz (od 1983), Zofia Jacek, Kazimiera Lenartowicz, Maria Rossa (1982-1984), Maria Tężycka; autorzy: Dariusz Chmist, Władysław Czyżewski, Teresa Klimek, Jerzy Klincewicz, Andrzej Kostanecki, Stanisław Kuźnik, Kazimierz Marcinkiewicz, Mirosław Marcinkiewicz, Zdzisław Wiernicki. Druk (głównie w prywatnych mieszkaniach) m.in.: Ewa Grabowska, Leszek Lulka, J. Machnicki, Kazimierz Modzelan, Zenon Nowak, Marek Nuckowski, Krzysztof Sobolewski; materiałów poligraficznych dostarczali Z. Bełz, Wojciech Pelikan (powielacze pochodziły z zasobów „S”, uratowanych po 13 XII 1981, części do nich napływały z pomocą humanitarną z Zachodu). Kolporterzy m.in. Z. Bełz, Henryk Kokociński, Anna Kotkowska, J. Machnicki, W. Pelikan, Zdzisław Wiercicki. Od 1988 stałym miejscem spotkań zespołu była plebania parafii św. Józefa w Gorzowie Wlkp., udostępniona przez proboszcza ks. Piotra Sadownika OMI. Finansowane głównie z wpłat od zakładowych struktur podziemnej „S” i od osób prywatnych.

Zamieszczano przede wszystkim informacje bieżące i oświadczenia RKW; potwierdzano wpłaty. Kolportowane przez domowe skrzynki pocztowe, w szkołach, zakładach pracy, bibliotekach, na uczelniach itp., także poza Regionem, rozsyłane do parafii w diecezji gorzowskiej, w 1988 wysyłano do redakcji gazet oficjalnych. Od 17 IV 1989 pismo legalnych struktur regionalnych „S” w Gorzowie Wlkp.

 

Grażyna Pytlak

Region Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski

Opcje strony

do góry