Hasła rzeczowe

Frakcje. Biuletyn Informacyjny

„Frakcje. Biuletyn Informacyjny”, biuletyn wydawany przez NSZZ „S” Gdańskie Zakłady Rafineryjne 1980–1981. Ukazało się 16 nr. (obj. 12 s., format A5, druk offsetowy, ukazywało się nieregularnie, z zachowaniem numeracji ciągłej). W redakcji: Mirosław Dudek, Urszula Borowska, Elżbieta Rochowiak, Andrzej Spliagardt, Michał Marusik, Edward Walkusz. W nr. 7 z 18 III 1981 w imieniu zespołu redakcyjnego wystąpili E. Rochowiak i Andrzej Piecki. Od nr. 12 z 1 IX 1981 w redakcji: E. Rochowiak, M. Dudek, M. Marusik i A. Piecki. Od nr. 15 z 26 X 1981: A. Piecki, Maciej Nowak, Piotr Andrykowski, Grzegorz Ugier i Andrzej Sobociński. Najwięcej art. sygnował swym nazwiskiem M. Dudek (także pod ps. Dumir). Na łamach informacje o sprawach zakładowych, związkowych, dokumenty NSZZ „S” i przedruki wiadomości agencyjnych. Materiały rocznicowe: o XII 1970 i strajku VIII 1980. Ostatni znany nr 16 z 6 XI 1981 poświęcony przygotowaniom do Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „S” w GZR. Kolportaż na terenie zakładu pracy.

Wojciech Turek

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry