Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13389,Frakcje-Biuletyn-Informacyjny.html
2022-07-01, 07:23

Frakcje. Biuletyn Informacyjny

„Frakcje. Biuletyn Informacyjny”, biuletyn wydawany przez NSZZ „S” Gdańskie Zakłady Rafineryjne 1980–1981. Ukazało się 16 nr. (obj. 12 s., format A5, druk offsetowy, ukazywało się nieregularnie, z zachowaniem numeracji ciągłej). W redakcji: Mirosław Dudek, Urszula Borowska, Elżbieta Rochowiak, Andrzej Spliagardt, Michał Marusik, Edward Walkusz. W nr. 7 z 18 III 1981 w imieniu zespołu redakcyjnego wystąpili E. Rochowiak i Andrzej Piecki. Od nr. 12 z 1 IX 1981 w redakcji: E. Rochowiak, M. Dudek, M. Marusik i A. Piecki. Od nr. 15 z 26 X 1981: A. Piecki, Maciej Nowak, Piotr Andrykowski, Grzegorz Ugier i Andrzej Sobociński. Najwięcej art. sygnował swym nazwiskiem M. Dudek (także pod ps. Dumir). Na łamach informacje o sprawach zakładowych, związkowych, dokumenty NSZZ „S” i przedruki wiadomości agencyjnych. Materiały rocznicowe: o XII 1970 i strajku VIII 1980. Ostatni znany nr 16 z 6 XI 1981 poświęcony przygotowaniom do Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „S” w GZR. Kolportaż na terenie zakładu pracy.

Wojciech Turek

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony