Hasła rzeczowe

Fundusz Inicjatyw Społecznych

Fundusz Inicjatyw Społecznych, wydawnictwo założone w Lublinie III 1985 przez Pawła Bryłowskiego, Andrzeja Peciaka i Tomasza Pietrasiewicza. Oprócz działalności wydawniczej FIS wspierał inicjatywy niezależne, m.in. akcję Wakacje z Bogiem (wypoczynek dla dzieci działaczy „S”), prasę podziemną z Regionu Środkowo-Wschodniego: „Solidarność Nauczycielską”, „SW Lublin”, „Informator »Solidarność« Region Środkowo-Wschodni”, „Grot”, „»Solidarność« Roztocze”, a także prasę spoza regionu, m.in. „Kartę”, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Tygodnik Mazowsze”. Aby zdobyć kapitał startowy, wydawano znaczki pocztowe. Dotowanie innych instytucji polegało na przekazaniu im poł. lub 2/3 nakł. do samodzielnego kolportażu; odbiór znaczków potwierdzano zamieszczeniem umówionego hasła na łamach podziemnego pisma. 1985 wydanie serii 4 znaczków Polskie Lato 1980–1985, która otrzymała nagrodę podziemnych władz „S” w dziedzinie kultury podziemnej, oraz dwujęzycznej serii 2 znaczków Solidarność z Walczącym Afganistanem z okazji 6. rocznicy inwazji ZSRR na Afganistan. 1986, z okazji 40-lecia Instytutu Literackiego w Paryżu, wydanie serii 7 znaczków z podobiznami gł. jego działaczy, poł. nakł. wysłano Jerzemu Giedroyciowi. 1987 wydrukowanie serii 2 znaczków z okazji III pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (m.in. do Lublina). 1988 ostatnia seria znaczków Pamięci żołnierzy Okręgu Lubelskiego AK, upamiętniająca postacie lubelskich dowódców AK. Znaczki drukowano w profesjonalnych drukarniach w Warszawie, nakł. do 10 tys. egz., projekt graficzny wszystkich serii Jerzy Lakutowicz. Znaczki i wydanie Donosów Sławomira Mrożka pozwoliły finansować następne publikacje, pieniądze uzyskiwano także z rabatów ze sprzedaży książek innych wydawnictw, dzięki dotacjom z Warszawy (kontakty T. Pietrasiewicza), także od Zygmunta Marzysa ze Szwajcarii, z funduszy amerykańskich związków zawodowych (dzięki Andrzejowi Kaczyńskiemu, przeznaczone na zakup maszyny offsetowej) oraz od Jerzego Giedroycia, Ireny Lasoty, Jakuba Karpińskiego i Mirosława Chojeckiego. 1987 zakup w Warszawie maszyny offsetowej, ustawionej nast. w domu rodziców WT Grudnia w Lublinie, obsługiwali ją Wiktor Tomasz Grudzień i Wiesław Ruchlicki, którzy dołączyli do zespołu. FIS starał się drukować przede wszystkim utwory oryginalne, rzadziej przedruki książek emigracyjnych. 1985–1990 jego nakł. ukazało się 11 pozycji książkowych (m.in. Kocham was, ludzie Aleksandra Galicza).

Ewa Kuszyk-Peciak

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry