Hasła rzeczowe

Fundusz Inicjatyw Prasowych Solidarności

"Fundusz Inicjatyw Prasowych Solidarności". Fundacja powołana przez Krajową Komisję Wykonawczą „S” 12 XI 1988, której celem było wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju prasy „S” oraz związanych z nią organizacji i środowisk. Środki na działalność pochodziły z zagranicznych dotacji na działalność związku. Formą dotacji najczęściej były pieniądze (także w walutach obcych, co w ówczesnych realiach oznaczało znaczący zastrzyk gotówki przy nieznacznej kwocie np. dolarów USA). Wsparcie polegało też czasem na przekazywaniu sprzętu i materiałów poligraficznych.

Organem naczelnym FIPS była Rada Funduszu, w której główną rolę odgrywał Władysław Frasyniuk. Fundusz organizował konkursy na inicjatywy i pomysły przyczyniające się do rozwoju prasy bezdebitowej. Subwencjonowaniem wyróżniano głównie inicjatywy oddolne, powstałe bez wsparcia żadnych organizacji. Za szczególnie wartościowe i rokujące na przyszłość uważano bowiem takie, które w oparciu o własną pracę i kreatywność stworzyły redakcje, sieci kolportażowe, a zwłaszcza bazę poligraficzną. Korzystając z funduszy NSZZ „S” przyznawał liczne subwencje m.in. redakcjom i wydawcom pism młodzieżowych.

Dotacje z FIPS otrzymały m.in. Ruch Młodzieży Niezależnej, Niezależna Agencja Fotograficzna Dementi, Towarzystwo Kursów Społecznych, Młodzieżowy Ruch Oporu, Oficyna Oficyna Oficyna, wydawnictwo podziemne działające 1983-1988 w Szczecinie, założone z inicjatywy Sławomira Lenera. Oficynę utworzył zespół wydający pismo „Obraz” (zmiana nazwy wynikała z rozszerzenia zakresu działania grupy oraz dążenia do zdezorientowania SB). W skład redakcji wchodzili: S. Lener (odpowiadający za stronę graficzną), Edward Wiśniewski oraz Piotr Mync. Wydawnicza Universitas, pisma „BIUST”, „Sumienie”, „Komunikat”, „Wolny Głos Głos "Głos", podtytuł: „Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny”, pismo wydawane X 1977 – XII 1989 (z przerwą II 1981 – II 1982) w Warszawie z inicjatywy środowiska KSS KOR. Nauczycielski”, „Akces”.

FIPS zaprzestał działalności w roku 1989.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry