Hasła rzeczowe

Fundamentalista

"Fundamentalista", podtytuł: „Niezależne Pismo Społeczne”, wydawane przez Solidarność Walczącą w Pile (w stopce redakcyjnej informacja, że wydawcą jest „S”) 10 VII – 19 IX 1983. Na winiecie motto: ''Krew naszą długo leją katy. Wciąż ludu płyną gorzkie łzy. Nadejdzie jednak dzień zapłaty. Sędziami wówczas będziem my'' (Bolesław Czerwiński, ''Czerwony Sztandar'', 1882).

Ukazały się 3 nr. o obj. 10-14 s. w formacie A4, drukowane techniką sitodruku w nakładzie ok. 500 egz.; wychodziło nieregularnie.

Redaktor naczelny: Jarosław Gruszkowski.

W założeniu miało pełnić funkcję informacyjno-edukacyjną. Zamieszczano informacje z zakładów pracy, z regionu i kraju oraz materiały publicystyczne dot. spraw społecznych, kultury narodowej, problemów gospodarczych. Publikowano artykuły filozoficzne prof. Leszka Nowaka z Poznania w cyklu ''Polityka w oczach materialisty''.

Pismo (odpłatne, w cenie 30 zł) nie trafiło na podatny grunt i w wyniku małego zainteresowania oraz zbyt dużych kosztów decyzją J. Gruszkowskiego zaprzestano je wydawać.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Region Województwo Pilskie, Piła

Opcje strony

do góry