Hasła rzeczowe

Galicja

"Galicja", pismo wydawane przez Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej w Rzeszowie XII 1984 – IX 1989, podtytuł: „Pismo organizacji Solidarność Walcząca Oddział Rzeszów”.

Ukazało się 19 nr. o obj. 4 s. w formacie A5, drukowanych na powielaczu i techniką sitodruku w Rzeszowie i niektóre nr. we Wrocławiu w nakł. do 1 tys. egz.; dwutygodnik.

W składzie redakcji: Janusz Szkutnik, Andrzej Kucharski.

Publikowano teksty nt. społeczno-polityczne, komentarze działaczy opozycyjnych dot. wydarzeń w kraju, przedruki tekstów Kornela Morawieckiego z innych wydawnictw. Nr 1 poświęcono ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzemu Popiełuszce.

Kolportowano w regionie.

Mirosław Romański

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry