Hasła rzeczowe

Gazeta

„Gazeta”, podtytuł: „Pismo «Solidarności». Świdnik – Chełm – Lublin – Tomaszów”, zainicjowane i wydawane 31 III 1986 – 7 V 1990 przez Annę Truskolaskę, w oparciu o sieć kontaktów i informacji Biura Informacji TZR Środkowo-Wschodniego; od n-ru 2 (z IV 1986) z podtytułem „Pismo «Solidarności». Świdnik – Chełm – Tomaszów – Zamość”, od n-ru 7 (z 15 IX 1986) „Pismo «Solidarności». Puławy – Świdnik – Tomaszów – Zamość”, od n-ru 19 (z jesieni 1987) „Pismo członków «Solidarności»”, od n-ru 4 (33) z V 1989 jako „Gazeta Poza Cenzurą. Pismo członków «Solidarności»”, od nr 7(36) z XI 1989 jako „Gazeta Poza Wszelką Cenzurą. Pismo członków «Solidarności»”, ostatni nr 6 (43) z 7 V 1990 jako „Gazeta Samorządna. Pismo nie tylko członków «Solidarności»”; przy dacie adnotacja „Lublin”, jako faktyczne miejsce wydawania. Ukazały się 43 n-ry, obj. 4–16 s., format A5, druk techniką sitodrukową i na powielaczu białkowym, nakł. od kilkuset do kilku tys. egz.; numeracja ciągła, wychodziło nieregularnie. Drukowane w Warszawie przez Edwarda Mizikowskiego (Wydawnictwo CDN, Wydawnictwo Prasowe Myśl) i w Lublinie przez m.in.: KPN, braci Adama i Witolda Bobryków z PPS, A. Truskolaskę, Janusza Winiarskiego. Redaktorzy i autorzy: A. Truskolaska (redaktor nacz.), Wojciech Chudy (ps. Adalbert Resz, Wat), Jacek Dyć, Adam Konderak (ps. Adam Sado), Andrzej Szlęzak. Publikowano bieżące informacje z regionu, kraju i świata oraz publicystykę i komentarze dot. polityki, historii, spraw społecznych, religii, oświaty, ekologii; przedruki z prasy emigracyjnej, m.in. „Znaków Czasu” (Wiedeń) i podziemnej. Kolportowane na Lubelszczyźnie przez sieć Biura Informacji TZR. 13 XII 1986 kolegium ds. wykroczeń ukarało A. Truskolaskę grzywną w zw. z prowadzeniem działalności kolportażowej.

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry