Hasła rzeczowe

Gazeta

"Gazeta", podtytuł: „Pismo «Solidarności» Świdnik – Chełm – Lublin – Tomaszów”, zainicjowane i wydawane 31 III 1986 – 7 V 1990 przez Annę Truskolaskę, w oparciu o sieć kontaktów i informacji Biura Informacji TZR „S” w Lublinie; od nr. 2 z IV 1986 z podtytułem: „Pismo «Solidarności». Świdnik – Chełm – Tomaszów – Zamość”, od nr. 7 z 15 IX 1986: „Pismo «Solidarności». Puławy – Świdnik – Tomaszów – Zamość”, od nr. 19 z jesieni 1987: „Pismo członków «Solidarności»”, od nr. 4(33) z V 1989 jako „Gazeta Poza Cenzurą. Pismo członków «Solidarności»”, od nr. 7(36) z XI 1989 jako „Gazeta Poza Wszelką Cenzurą. Pismo członków «Solidarności»”, ostatni nr 6(43) z 7 V 1990 jako „Gazeta Samorządna. Pismo nie tylko członków «Solidarności»”; przy dacie nazwa „Lublin” jako faktyczne miejsce wydawania.

Ukazały się 43 nr. o obj. 4-16 s. w formacie A5, drukowane techniką sitodruku i na powielaczu białkowym w nakładzie od kilkuset do kilku tys. egz., w Warszawie przez: Edwarda Mizikowskiego (Wydawnictwo CDN, Wydawnictwo Myśl) i w Lublinie przez: m.in. struktury KPN, Adama i Witolda Bobryków (PPS), A. Truskolaskę, Janusza Winiarskiego.

Redaktorzy i autorzy tekstów: A. Truskolaska (redaktor naczelna), Wojciech Chudy (ps. Adalbert Resz, Wat), Jacek Dyć, Adam Konderak (ps. Adam Sado), Andrzej Szlęzak.

Zamieszczano bieżące informacje z regionu (uzyskiwane przez Biuro Informacji TZR „S” w Lublinie, prowadzone przez A. Truskolaskę), kraju i świata oraz publicystykę i komentarze dot. polityki, historii, spraw społecznych, religii, oświaty, ekologii; przedruki z prasy emigracyjnej (m.in. ze „Znaków Czasu”) i podziemnej.

Kolportowane na terenie całej Lubelszczyzny w oparciu o sieć Biura Informacji TZR „S” w Lublinie.

13 XII 1986 Kolegium ds. Wykroczeń skazało A. Truskolaskę na karę grzywny w związku z prowadzeniem działalności kolportażowej.

 

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry