Hasła rzeczowe

Gazeta Organizacji Zakładowej Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych «Solidarność» w MERA-PIAP

Gazeta Organizacji Zakładowej Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych «Solidarność» w MERA-PIAP”, pismo KZ Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów Mera-PIAP, wydawane 29 IX 1980 – 26 X 1981 w Warszawie. Ukazało się 14 n-rów, obj. 8–21 s., format A4, od n-ru 14 B4, druk na powielaczu i offsecie, nakł. 200 egz.; wychodziło nieregularnie. W redakcji: Marek Staszczak (redaktor nacz.), Krzysztof Czarnomski, Wanda Becler (redaktor techn.), Elżbieta Choroszko, Jan Jabłkowski (z-ca redaktora nacz.), Celina Słodowy, Jan Szewczak, Adela Kaczanowska (sekretarz red.). Publikowano gł. teksty dot. spraw wewnątrzzakładowych i działalności „S” w Mera-PIAP, regionie i kraju, zamieszczano bieżącą publicystykę polityczną, przeglądy wydarzeń, prasy „S”. Do n-ru 11 dołączono fragment książki Józefa Czapskiego Na nieludzkiej ziemi, do n-ru 13 Zbrodnię rozbiorów Josepha Conrada. Część nakł. n-ru 14 kolportowano w 1984 z nadrukiem uzupełnionym stemplem: „13 grud. 1981 13 grud. 1984”. Kolportowane gł. w zakładzie.

 

Włodzimierz Domagalski

Opcje strony

do góry