Hasła rzeczowe

Gazeta Organizacji Zakładowej Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych «Solidarność» w MERA-PIAP

"Gazeta Organizacji Zakładowej Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych «Solidarność» w MERA-PIAP", pismo KZ „S” Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów Mera-PIAP, wydawane 29 IX 1980 – 26 X 1981 w Warszawie.

Ukazało się 14 nr. o obj. 8-21 s. w formacie A4 i B4 (od nr. 14), drukowanych na powielaczu i techniką offsetową w nakładzie 200 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Marek Staszczak (redaktor naczelny), Krzysztof Czarnomski, Wanda Becler (redaktor techniczna), Elżbieta Choroszko, Jan Jabłkowski (z-ca redaktora naczelnego), Celina Słodowy, Jan Szewczak, Adela Kaczanowska (sekretarz redakcji); adres redakcji: Warszawa, al. Jerozolimskie 202.

Publikowano teksty dot. głównie spraw wewnątrzzakładowych i działalności „S” w Mera-PIAP, regionie i kraju, zamieszczano bieżącą publicystykę polityczną, przeglądy wydarzeń, przeglądy prasy solidarnościowej. Do nr. 11 dołączono fragment książki Józefa Czapskiego ''Na nieludzkiej ziemi'', do nr. 13 ''Zbrodnię rozbiorów'' Josepha Conrada.

Po 13 XII 1981 uratowane egz. nr. 14 kolportowano w 1984 z nadrukiem uzupełnionym stemplem: ''13 grud. 1981 13 grud. 1984''.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry