Hasła rzeczowe

Gazeta Rolników

"Gazeta Rolników", podtytuł: „Pismo «Solidarności» RI”, pismo zainicjowane i wydawane w Lublinie przez Annę Truskolaskę we współpracy z Biurem Informacji TZR „S” w Lublinie (na wzór pisma „Gazeta. Pismo «Solidarności»” z podobną winietą tytułową) XI 1988 – III 1989.

Ukazało się 6 nr. (ostatni nr 4/6) o obj. 4-12 s. w formacie A5, drukowanych techniką offsetową w nakładzie kilkuset egz; miesięcznik.

W składzie redakcji: A. Truskolaska, Janusz Winiarski, Wacław Biały (od nr. 1/3 podawany adres zamieszkania J. Winiarskiego jako adres do korespondencji z redakcją); druk: Wydawnictwo Prasowe Myśl.

Zamieszczano artykuły nt. sytuacji w kraju i na świecie (także historyczne), informacje i dokumenty dot. reaktywacji struktur rolniczej „S” oraz informacje depeszowe (''Kronika Regionalna'' i ''Kronika Świat-Polska''). Nr 2/4 (ze I 1989) ukazał się jako wydanie specjalne (artykuł ''Jak prowadzić zebranie'' oraz ''Program społeczno-polityczny'' i ''Program działania'' ZZ Rolników „S” woj. lubelskiego).

Kolportowano na terenie Lubelszczyzny w środowiskach „S” RI.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry