Hasła rzeczowe

Gazeta Rolników

„Gazeta Rolników”, podtytuł „Pismo «Solidarności» RI”, pismo zainicjowane i wydawane w Lublinie przez Annę Truskolaskę z Biurem Informacji TZR Środkowo-Wschodniego. XI 1988 – III 1989. Ukazało się 6 n-rów (ostatni nr 4/6), obj. 4–12 s., format A5, druk na offsecie, nakł. kilkaset egz.; w założeniu miesięcznik, wychodziło nieregularnie, najczęściej łączone n-ry ukazały się: XI 1988 oraz I i III 1989). W redakcji: A. Truskolaska, Janusz Winiarski (od n-ru 1/3 podawany adres zamieszkania J. Winiarskiego jako adres do korespondencji z redakcją), Wacław Biały; druk: Wydawnictwo Prasowe Myśl. Zamieszczano artykuły dot. sytuacji w kraju i na świecie (także historyczne), informacje i dokumenty dot. reaktywacji „S” RI oraz informacje depeszowe („Kronika Regionalna” i „Kronika Świat-Polska”). Nr 2/4 (ze I 1989) ukazał się jako wyd. spec. (artykuł Jak prowadzić zebranie oraz Program społeczno-polityczny i Program działania ZZ Rolników „S” Woj. Lubelskiego). Kolportowane na Lubelszczyźnie w środowiskach „S” RI.

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry