Hasła rzeczowe

Gazeta Polska

„Gazeta Polska”, pismo niezależne o ogólnopolskim zasięgu, drukowane głównie w Warszawie 1979–1981 i 1985–1989, pocz. jako organ ROPCiO, od nr. 3 (IX 1979) KPN. 25 II 1979–13 XII 1981 21 nr. pisma, format A5 i A4, obj. 4–8 s., druk Wydawnictwo Polskie, nakł. 500–10 000 egz. Charakter informacyjny, w założeniu twórców tygodnik lub dwutygodnik, ukazywało się nieregularnie. W redakcji nr. 1–2 osoby należące do Rady Rzeczników ROPCiO: Leszek Moczulski (redaktor nacz.), Marian Marek Skuza i Maciej Pstrąg-Bieleński. Jako adres redakcji w stopce mieszkanie Moczulskiego (Warszawa, ul. Jaracza 3) oraz adresy korespondentów pisma będące jednocześnie Punktami Kontaktowo-Informacyjnymi ROPCiO: Stefana Dropiowskiego (Kraków), Zdzisława Jamrożka (Lublin), Marka Lachowicza (Szczecin), Tadeusza Puczki (Wrocław) i Tadeusza Szczudłowskiego (Gdańsk). IX 1980 po aresztowaniu L. Moczulskiego funkcję redaktora nacz. przejął Romuald Szeremietiew, w redakcji także: Bernard Koleśnik (TW ps. Marek Walicki) i Jan Ostrogski (prawdopodobnie Andrzej Szomański). Po powstaniu KPN „GP” stała się gł. pismem informacyjnym partii, redaktorem nacz. pozostał L. Moczulski, w redakcji: Wanda Chylicka, Nina Milewska, Tadeusz Stachnik, Tadeusz Stański i Apolinary Wilk. Od nr. 5 z XI 1979 w redakcji: L. Moczulski (redaktor nacz.), B. Koleśnik oraz korespondenci terenowi: Z. Jamrożek (Lublin), M. Lachowicz (Szczecin), N. Milewska (Gdańsk) oraz Wojciech Szostak (Łódź). W nr. 6 także Tadeusz Jandziszak (Wrocław). Autorem rysunków satyrycznych R. Szeremietiew. 1980 przygotowano legitymacje prasowe (zarekwirowane przez SB). Po wprowadzeniu stanu wojennego pismo przestało się ukazywać, nr 22 jako wewnętrzny biuletyn KPN (III 1986, ale z datą II 1986). Do XI 1989 łącznie 67 nr. (w tym 46 po wznowieniu w 1986), drukowane przez Wydawnictwo Polskie reaktywowane przez Michała Janiszewskiego. Od nr. 55 (30 IV 1989) ujawniono skład redakcji: Krzysztof Król (redaktor nacz.), Wojciech Gawkowski i Wojciech Skrodzki. Jako siedzibę redakcji podano adres K. Króla (ul. Lumumby, Warszawa). W końcowym okresie PRL w redakcji: Sebastian Baranowski, Manuel ­Ferreras-Tascón, Katarzyna Pietrzyk, Jerzy Woźniak. Stali współpracownicy: Krzysztof Błażejczyk, Jerzy Bukowski, Stanisław Dronicz, Andrzej Izdebski, Krystyna Korolkiewicz, Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz, Andrzej Ostoja-Owsiany, Wojciech Pęgiel, Bohdan Urbankowski, Konrad Zbrożek. Drukowano gł. dokumenty programowe i oświadczenia KPN, pisano o rocznicach historycznych, informowano o represjach i akcjach podejmowanych przez członków KPN, zamieszczano krótkie art. publicystyczne. Zasięg ogólnopolski.

Grzegorz Wołk

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry