Hasła rzeczowe

Gazeta Polityczna

„Gazeta Polityczna”, pismo Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość” Oddział Lublin; zainicjowane przez lubelskich działaczy partii Marcina Dybowskiego i Marka Dereweckiego, wydawane X 1985 – I/II 1986. Ukazało się 6 n-rów, obj. 2–6 s., format A4, druk techniką sitodrukową, nakł. ok. 500 egz.; numeracja ciągła, wychodziło nieregularnie w ramach Wydawnictwa Antyk, założonego w Lublinie przez M. Dybowskiego i M. Derewieckiego (redaktorzy, wydawcy i drukarze), pocz. z Pawłem Skokowskim, szefem LDPN w Lublinie. Wyd. spec.: nr 2/3 – XI/XII 1985, nr 4 z XII 1985 (wyjątkowo w formacie 30 x 28 cm, druk na kartonie; zawierał Testament Polski Walczącej – odezwę Rady Jedności Narodowej z 1 VII 1945). Publikowano dokumenty LDPN, komentarze i polemiki dot. bieżących wydarzeń oraz przedruki z prasy podziemnej i zachodniej. Kolportowane w Lublinie, w ramach sieci dystrybucyjnej zorganizowanej przez M. Dybowskiego i M. Derewieckiego.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry