Hasła rzeczowe

Gazeta Polityczna

"Gazeta Polityczna", pismo Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”, Oddział Lublin; zainicjowane przez Marcina Dybowskiego i Marka Dereweckiego (działacze LDPN Oddział Lublin), wydawane nieregularnie X 1985 – I-II 1986.

Ukazało się 5/6 nr. o obj. 2-6 s. w formacie A4, drukowanych techniką sitodrukową w nakł. ok. 500 egz., w ramach Wydawnictwa Antyk, założonego w Lublinie przez M. Dybowskiego i M. Derewieckiego (redaktorzy, wydawcy i drukarze), początkowo we współpracy z Pawłem Skokowskim – szefem LDPN w Lublinie. Wydania specjalne: nr 2/3 – XI-XII 1985, nr 4 z XII 1985 (wyjątkowo w formacie 30 x 28 cm, na papierze kartonowym, zawierał ''Testament Polski Walczącej'' – odezwę Rady Jedności Narodowej z 1 VII 1945).

Zamieszczano dokumenty LDPN, komentarze i polemiki dot. bieżących wydarzeń oraz przedruki z prasy podziemnej i zachodniej.

Kolportowane na terenie Lublina, w ramach sieci zorganizowanej przez M. Dybowskiego i M. Derewieckiego.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry