Hasła rzeczowe

Gazeta Podziemna

"Gazeta Podziemna", pismo wydawane 13 XII 1981 – XII 1988 z inicjatywy RKW „S” Ziemi Kutnowskiej przez Podziemne Wydawnictwo Dom (utworzone w VI 1984 przez Teresę i Mariusza Wieczorkowskich w Warszawie, współpraca z kutnowskim RKW od 1986); podtytuł: „Solidarność Ziemi Kutnowskiej”, od nr. 16 „NSZZ «Solidarność» Ziemi Kutnowskiej i Gostynińskiej”.

Ukazało się 20 nr. o obj. 4-8 s. w formacie A5 w nakładzie 2-5 tys. egz.; w VII 1987 nr specjalny (8) poświęcony Pielgrzymce Jana Pawła II do Ojczyzny.

Redaktorem naczelnym do VIII 1988 (nr. 1-15) był M. Wieczorkowski, w składzie zespołu: Teresa Antoniewicz-Wieczorkowska, Martyna Grajkowska, Michał Grajkowski, Tadeusz Kozera, Ewa Krzysztofiak, Krzysztof Michalski, Andrzej Olewnik, Ewa Olewnik (z d. Tomczak), Jan Tomczak i Tadeusz Woźniak; za druk, sprawy sprzętu i kolportaż odpowiadał Grzegorz Pasiński, papier dostarczał Henryk Czerwiński. Do połowy 1987 drukowano na tzw. dojściach, następnie nawiązano współpracę z MKK Wola. Wskutek rozłamu w łonie RKW funkcję redaktora naczelnego po odejściu M. Wieczorkowskiego (od nr. 16) objął Zbigniew Kamiński, w składzie redakcji: A. Olewnik, E. Olewnik, G. Pasiński, druk przeniesiono do wrocławskiej drukarni podziemnej Rotunda; w stopce redakcyjnej umieszczano w celu zmylenia SB symbole nieistniejącej podziemnej Tajnej Manufaktury Drukarskiej im. dr. Antoniego Toczewskiego.

Publikowano komunikaty krajowych i regionalnych władz „S”, artykuły historyczne, wywiady, teksty i rysunki satyryczne, komentarze do wydarzeń bieżących.

Dużą część nakładu kolportowano w innych regionach.

Milena Przybysz

Opcje strony

do góry