Hasła rzeczowe

Gazeta Strajkowa

"Gazeta Strajkowa", pismo wydawane 13 XI – 13 XII 1981 przez Centrum Informacji Akademickiej przy NZS Uniwersytetu Warszawskiego i Biuro Prasowe KS UW, od nr. 4 z podtytułem: „Gazeta strajkowa warszawskich uczelni”. Kontynuacja pisma „CIA. Centrum Informacji Akademickiej przy Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego” (23 nr., 11 III – 10 XI 1981).

Ukazało się 26 nr. (w winiecie numeracja podwójna: nr gazety i nr „CIA”, od 24) i wydania specjalne z 20 i 29 XI, 7 XII, o obj. 2 s. w formacie A4, drukowane techniką sitodruku przez poligrafię KKK NZS (sporadycznie przez studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego) w nakładzie 1-6 tys. egz.; dziennik.

W składzie zespołu w różnych okresach: Dżamila Ankiewicz, Katarzyna Dowbor, Andrzej Dunajko, Beata Jurkowska, Krzysztof Leski, Piotr Niemczyk, Tomasz Ozdowy, Jan Peche, Danuta Posłuszna, Paweł Smoleński, Paweł Wroniszewski – redaktorzy; Aleksandra Cłapińska, Ryszard Maciuk, Stanisław Młodożeniec, Jerzyk Słoma-Słomiński – opracowanie graficzne; Tomasz Cyngot (dostawca papieru), działacze „S” Regionu Mazowsze (przygotowanie matryc); siedziba redakcji: biblioteka NZS przy małym dziedzińcu UW, Krakowskie Przedmieście 26/28.

Publikowano ogłoszenia KS, informacje nt. bieżących wydarzeń na innych uczelniach i przebiegu negocjacji; zamieszczano teksty humorystyczne i literackie.

Tomasz Kozłowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry