Hasła rzeczowe

Gazeta Wyborowa

„Gazeta Wyborowa”, pismo ukazujące się w Bydgoszczy 1985–1986.

Ukazało się 5 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych techniką powielaczową w nakładzie 200 egz.; wychodziło nieregularnie.

Redaktor naczelny: Stefan Pastuszewski.

 

Stefan Pastuszewski

Bydgoszcz, Region Bydgoski

Opcje strony

do góry