Hasła rzeczowe

Gazeta Zjazdowa

"Gazeta Zjazdowa", pismo wydawane przez Biuro Informacji Prasowej ZR Wielkopolska Południowa w czasie trwania I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „S” 5 IX – 8 X 1981.

Ukazało się 26 nr. (podczas I tury I KZD 14 nr.) o obj. 2 s. (nr. 15 i 20 4 s.) w formacie A5, od nr. 15 A4, drukowanych na offsecie w nakładzie do 15-45 tys. egz.; dziennik; pismo posiadało ozdobną winietę tytułową, do 9. nr. nie zawierało stopki redakcyjnej.

W składzie redakcji: Wojciech Kościelniak, Czesław Kurzajewski, Maciej Pawlak, Marek Pawlak, Henryk Guzielak.

Zamieszczano prawie wyłącznie informacje dot. I KZD w Gdańsku.

 

Grażyna Schlender

Kalisz, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony

do góry