Hasła rzeczowe

Gdańsk

„Gdańsk”, pismo wydawane 29 III 1982 – VII 1983 w Gdańsku; podtytuł: „Pismo informacyjne NSZZ «Solidarność»”, (obok warszawskiej edycji „Tygodnika Mazowsze” i gdańskiego „CDN” trzecie w tym czasie z czerwonym nagłówkiem), kontynuacja „Niezależnego Serwisu Informacyjnego”.

Ukazało się 17 nr. o obj. 4 s. w formacie A4, drukowanych techniką sitodruku i na offsecie w nakładzie 5-10 tys. egz.; początkowo dwutygodnik, wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Piotr Kapczyński, Zbigniew Nowek, Marek Wachnik, współpraca: Ewa Sioma-Oświecimska (nasłuch Radia Wolna Europa, przepisywanie makiety), Bogumił Oświecimski (opracowanie graficzne) i specjaliści z Dalmoru (klisze); druk: Z. Nowek i M. Wachnik w Gdyni-Grabówku w domu E. i B. Oświecimskich i w drukarni przy ul. Piastowskiej w Gdańsku-Oliwie u rodziny Witkowskich (Lechosława i Marii oraz ich syna Krzysztofa), ostatnie 2 nr. wydrukowano w gdańskim Dalmorze.

Zamieszczano informacje z regionu i kraju; w nr. 1 opublikowano pierwszą w stanie wojennym fotografię w podziemnym piśmie (tłum z wyciągniętymi w górę rękami i palcami ułożonymi w znak V, zgromadzony przy kościele na gdańskim osiedlu Zaspa z okazji chrzcin córki Lecha Wałęsy Marii Wiktorii). Zamiast nr. 13 ukazał się „Dodatek Nadzwyczajny” zawierający oświadczenie-protest internowanych w Kwidzynie przeciwko delegalizacji „S”.

Pismo kolportowano na Wybrzeżu (w Trójmieście wykorzystywano m.in. skrzynki z piaskiem przechowywane na klatkach schodowych: Z. Nowek z kolegami zamykał je na kłódki, a klucze z adresem wręczał kolporterom) i w in. regionach.

VI-IX 1982 pod piwnicą i fundamentami domu pp. Witkowskich zbudowano podziemną drukarnię (Z. Nowek z L. Witkowskim i jego synem) wyposażoną w offset. Pomieszczenia 2×2 m, zaopatrzonego w wodę, prąd, wentylację i system ostrzegania, z zamaskowanym wejściem z piwnicy SB podczas rewizji 20 VII 1983 nie wykryła nawet za pomocą wykrywacza metali.

 

Leszek Biernacki

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry