Hasła rzeczowe

Głodówka w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej

"Głodówka w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej", 7-17 V 1980. Miała miejsce w podkowiańskiej parafii św. Krzysztofa, prowadzonej przez ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Leona Kantorskiego. Była to trzecia głodówka protestacyjna zorganizowana przez KSS KOR przy współudziale innych środowisk opozycji, w intencji uwolnienia więzionych działaczy opozycji oraz jako akt solidarności z głodującymi w więzieniu Mirosławem Chojeckim i Dariuszem Kobzdejem. Uczestniczyli w niej: Jarosław Broda, Leszek Budrewicz, Jerzy Godek, Aleksander Hall, Krystyna Iwaszkiewicz, Ryszard Krynicki, Jacek Kuroń, Renata Otolińska, Kazimierz Świtoń, Mariusz Wilk, Róża Woźniakowska (7-17 V 1980), Seweryn Blumsztajn, Wiesław Kęcik, Sergiusz Kowalski (7-14 V 1980), Marian Gołębiewski, Tadeusz Zachara (7-12 V 1980), Jerzy Brykczyński (7-11 V 1980), Wiesław Parchimowicz (8-17 V 1980), Lesław Maleszka, Aleksandra Sarata (9-17 V 1980), Tomasz Burek, Jan Karandziej, Bronisław Wildstein (10-17 V 1980), ks. Tadeusz Stokowski, Mieczysław Majdzik (11-17 V 1980), Ryszard Łagodziński, Tibor Pakh, Janusz Przewłocki (13-17 V 1980). 9 V 1980 głodujący wydali Oświadczenie solidaryzujące się z wiernymi podkowiańskiej parafii, walczącymi o kaplicę w Otrębusach, 14 V 1980 skierowali list do przewodniczącego Rady Państwa z prośbą o ułaskawienie braci Kowalczyków, wystosowali też apel o obronę Bogdana Grzesiaka. W czasie trwania głodówki zwolniono z więzień: Mirosława Chojeckiego, Jana Dołęgowskiego, Stanisława Karpika i Tadeusza Kolano.

Grzegorz Waligóra

Podkowa Leśna, Region Mazowsze

Opcje strony

do góry