Hasła rzeczowe

Głodówka w kościele św. Marcina w Warszawie

"Głodówka w kościele św. Marcina w Warszawie", 24-31 V 1977, pierwsza głodówka protestacyjna zorganizowana przez środowisko KOR w intencji uwolnienia więzionych uczestników wydarzeń Czerwca ’76 oraz aresztowanych w V 1977 członków i współpracowników KOR.

Uczestniczyli w niej: od 24 V 1977 Bogusława Blajfer, Danuta Chomicka, Bohdan Cywiński, Jerzy Gresz, o. Aleksander Hauke-Ligowski, Barbara Toruńczyk, Henryk Wujec, od 25 V 1977 Eugeniusz Kloc i Ozjasz Szechter, od 26 V 1977 Joanna Szczęsna, od 27 V 1977 Stanisław Barańczak, Zenon Pałka, Kazimierz Świtoń. Mężem zaufania głodujących został Tadeusz Mazowiecki, na jego ręce złożono Oświadczenie, w którym domagano się zwolnienia przetrzymywanych. T. Mazowiecki przekazał je Radzie Państwa PRL, Episkopatowi oraz dziennikarzom krajowym i zagranicznym. Istotną rolę w organizacji głodówki odegrał proboszcz parafii ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Bronisław Dembowski.

Grzegorz Waligóra

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry